QUI TRÌNH ĐĂNG KIỂM 
Bộ GTVT: Đình chỉ 165 đăng kiểm viên, 17 dây chuyền kiểm định - 18/10/2019
[Infographics] Ôtô ở Việt Nam được phép sử dụng trong bao lâu - 17/10/2019
Kiểm tra khí thải ôtô, việc phải làm! - 16/10/2019
Kiểm tra việc “phù phép” lập trung tâm đăng kiểm tại Thái Nguyên - 14/10/2019
Từ 15/10, giám sát trực tiếp quy trình đăng kiểm ô tô qua camera - 12/10/2019