Văn bản pháp luật
Từ khóa  
(Tìm kiếm theo Tiêu đề, nội dung)
1. Phiên bản Iso 9001-2015 - 07/10/2017
2. Thông tư 199/2016/TT-BTC_ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật - 12/01/2017
3. Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ - 12/01/2017
4. Thông tư số 239/2016/TT-BTC_Quy định về giá dịch vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới - 06/01/2017
5. Thông tư 238/2016/TT-BTC _ Giá dịch vụ kiểm định - 28/12/2016
6. TT89/2015/TT-BGTVT - 06/07/2016
7. 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - 08/01/2016
8. 63/2014/TT-BGTVT _ Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô - 08/01/2016
9. Thông tư 46/2015_ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG,...; XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ,...; VẬN CHUYỂN HÀNG, XẾP HÀNG,... khi TGGT. - 01/12/2015
10. Thông tư 70/2015_ Qui định kiểm tra ATKT & BVMT xe cơ giới - 01/12/2015
1234