Thông tư số 239/2016/TT-BTC_Quy định về giá dịch vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới
(Ngày đăng: 06/01/2017 )


Thông tư số 239/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Quay lại