Tiêu chuẩn về còi điện lắp trên ô tô
(Ngày đăng: 18/12/2010 )


Thông tư 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ GTVT về “Kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường PTGTCGĐB” quy định kiểm tra còi điện như sau:


- Kiểm tra tình trạng và sự hoạt động: Các anh đăng kiểm viên sẽ bấm còi và quan sát, kết hợp với nghe âm thanh của còi.

Còi xe các bác không đạt nếu: Âm thanh phát ra không liên tục, âm lượng không ổn định; hoặc điều khiển hư hỏng, không điều khiển dễ dàng hoặc lắp đặt không đúng vị trí.

- Kiểm tra âm lượng: Các anh đăng kiểm viên sẽ Kiểm tra bằng thiết bị đo âm lượng nếu thấy âm lượng còi nhỏ hoặc quá lớn: đặt micro cách đầu xe 2m, cao 1,2 m so với mặt đất, chính giữa và hướng về đầu xe; bấm còi và ghi lại giá trị âm lượng.

Còi xe các bác không đạt nếu: Âm lượng nhỏ hơn 90 dB(A) hoặc Âm lượng lớn hơn 115 dB(A)


Quay lại