XE ĐẾN HẠN ĐĂNG KIỂM
Danh sách các phương tiện thuỷ nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 30/11/2017 - 28/12/2017

Danh sách này được cập nhật theo tỉnh, thành phố.

Ghi chú:

  • V: Ký hiệu loại phương tiện được các đơn vị Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm. Dowload tai đây.
  • S: Ký hiệu loại phương tiện được các đơn vị Đăng kiểm trực thuộc Sở GTVT tỉnh, thành phố đăng kiểm. Dowload tại đây.