>>   Phiên bản Iso 9001-2015 - 07/10/2017
  >>   Thông tư 199/2016/TT-BTC_ Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật - 12/01/2017
  >>   Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ - 12/01/2017
  >>   Thông tư số 239/2016/TT-BTC_Quy định về giá dịch vụ kiểm tra chất lượng xe cơ giới - 06/01/2017
  >>   Thông tư 238/2016/TT-BTC _ Giá dịch vụ kiểm định - 28/12/2016
  >>   TT89/2015/TT-BGTVT - 06/07/2016
  >>   86/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - 08/01/2016
  >>   63/2014/TT-BGTVT _ Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô - 08/01/2016
  >>   Thông tư 46/2015_ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG,...; XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ,...; VẬN CHUYỂN HÀNG, XẾP HÀNG,... khi TGGT. - 01/12/2015
  >>   Thông tư 70/2015_ Qui định kiểm tra ATKT & BVMT xe cơ giới - 01/12/2015
  >>   QCVN 34-2011 - Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô - 16/04/2015
  >>   TT85/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - 31/01/2015
  >>   Thông Tư 53/2014/TT-BGTVT quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - 30/10/2014
  >>   Thông tư 42/2014/TT-BGTVT- Quy định thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ. - 15/10/2014
  >>   Thông tư số 133/2014/TT-BTC - Hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. - 01/10/2014
  >>   Thông tư số 132/2014/TT-BTC - 27/09/2014
  >>   Thông tư 16/2014/TT-BGTVT_Điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển. - 11/09/2014
  >>   197/2012/TT-BTC_ V/v Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. - 14/08/2014
  >>   Chu kỳ kiểm định xe cơ giới sửa đổi - 14/08/2014
  >>   HD 3255/ĐKVN-VAR: V/v Kiểm tra biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe theo quy định. - 12/08/2014
  >>   3148/DKVN-VAR - V/v bỏ kiểm định 15 ngày khi mất Giấy chứng nhận kiểm định. - 01/08/2014
  >>   06/VBHN-BGTVT-Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn,... - 28/07/2014
  >>   Hướng dẫn lựa chọn ô tô thân liền, ô tô Đầu kéo và Sơ mi rơ moóc - 28/07/2014
  >>   1612 /ĐKVN - VAQ. V/v xác định và ghi nhận khối lượng cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới. - 23/07/2014
  >>   TT 56/2012/TT-BGTVT - 09/07/2014
  >>   THÔNG TƯ 197/2012 TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện - 06/12/2012
  >>   Thông tư số: 37/2011/TT-BGTVT - 22/06/2011
  >>   Thông tư số: 07/2010/TT-BGTVT-Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên PTGT đường b - 14/03/2011
  >>   Thông tư 21/2010/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và chở người do Bộ Giao thông vận tải ban hành - 04/01/2011
  >>   Thông tư số: 11/2009/TT-BGTVT-Quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - 01/01/2011
  >>   Thông tư số: 22/2009/TT-BGTVT. Quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - 01/01/2011
  >>   Thông tư 23/2009/TT-BGTVT. Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng - 01/01/2011
  >>   Thông tư 10/2009/TT-BGTVT. Thông tư Về kiểm tra an toàn kỹ thật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - 31/12/2010
  >>   Nghị định của Chính phủ 95/2009/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng đối với xe ôtô chở hàng và xe ôtô chở người - 31/12/2010
  >>   Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 33/2010/TT - BGTVT sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới - 21/12/2010
  >>   Thủ tục nhập khẩu và đăng ký lưu hành ôtô cũ - 17/12/2010