CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+848) 89600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Danh mục: Chủ phương tiện cần biết Ngày đăng: 18 tháng 6, 2021

CHU KỲ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Loại Phương tiện

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

 

 

1

Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

 

 

Đã sản xuất đến 07 năm

30

18

Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm

--

12

Đã sản xuất trên 12 năm                  

--

06

 

 

2

Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

 

 

2.1 Không cải tạo (*)

18

06

2.2 Có cải tạo (*)

12

06

 

 

 

 

3

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

 

 

 3.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

3.2 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 

--

06

Có cải tạo (*)

12

06

4

Ô tô chở ngưòi các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trẻơ lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên 

--

03

Ghi chú: 

        - Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.
        - Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.
        - (*) Cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực.
Tin liên quan
Văn bản mới
Thông báo
Thư viện ảnh

Liên kết website