CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+848) 89600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN VÀ KIỂM ĐỊNH

Danh mục: Chủ phương tiện cần biết Ngày đăng: 09 tháng 6, 2021

Tài liệu tham khảo:

- Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đương bộ.

- Hướng dẫn 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông.

- Hướng dẫn số 1495/ĐKVN-VAR ngày 23/4/2019 của Cục ĐKVN V/v kiểm định phương tiện có thế chấp.

1. Lập Hồ sơ phương tiện

Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng và bản sao Giấy đăng ký xe có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của UBND Phường, Xã; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe;

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia;

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).

2. Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

 
Tin liên quan
Văn bản mới
Thông báo
Thư viện ảnh

Liên kết website