CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Nghi-dinh-90-2023-nd-cp-thu-nop-mien-quan-ly-su-dung-phi-su-dung-duong-bo

Danh mục: Văn bản Quy phạm pháp luật Ngày đăng: 29 tháng 9, 2021
Tin liên quan
28 tháng 3, 2023

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của...[Chi tiết]

29 tháng 9, 2021

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT Quy định về...

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải[Chi tiết]

12 tháng 7, 2021

Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ...

Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016[Chi tiết]

12 tháng 7, 2021

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí...

Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016[Chi tiết]