CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA XE Ô TÔ

Danh mục: Chủ phương tiện cần biết Ngày đăng: 30 tháng 6, 2021

NIÊN HẠN SỬ DỤNG CỦA XE Ô TÔ

(Trích Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ

quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người)

Điều 4. Quy định về niên hạn sử dụng

1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng.

2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người.

3. Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 5. Thời điểm tính niên hạn sử dụng

1. Niên hạn sử dụng của xe ô tô được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe.

2. Một số trường hợp đặc biệt khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, niên hạn sử dụng được tính từ năm đăng ký xe ô tô lần đầu.

Tin liên quan