CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023

Danh mục: Văn bản Quy phạm pháp luật Ngày đăng: 28 tháng 3, 2023

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mối trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. < Xem tại đây>

Tin liên quan