CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh
25 tháng 3, 2021

Giới thiệu chung

-Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH -Tên tiếng Anh: TÂY NINH AUTO REGISTER JOINT STOCK COMPANY -Tên viết tắt:TARCO -Hình thức: Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. -Trụ...[Chi tiết]