CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Danh mục: Văn bản Quy phạm pháp luật Ngày đăng: 12 tháng 7, 2021
Tin liên quan
28 tháng 3, 2023

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2023

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023, sửa đổi bổ sung một số điều của...[Chi tiết]

29 tháng 9, 2021

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT Quy định về...

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải[Chi tiết]

12 tháng 7, 2021

Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ...

Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016[Chi tiết]

12 tháng 7, 2021

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí...

Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016[Chi tiết]