CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

Danh mục: Thông báo Ngày đăng: 17 tháng 3, 2023

Thông báo V/v chốt danh sách tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên >> Tại đây

Tin liên quan