CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH
Hotline: (+84) 0889600900
82 Trần Phú, Ninh Trung, Ninh Sơn, Tây Ninh

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Danh mục: Đại hội đồng cổ đông Ngày đăng: 19 tháng 6, 2023

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 28 tháng 6 năm 2023.
2. Hình thức: Họp trực tiếp
3. Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty - Số 082, đường Trần Phú, kp. Ninh Trung, p. Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Trân trọng thông báo./.

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 [ xem chi tiết]

2. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 [xem chi tiết]

Tin liên quan